Pengeskabe i samme klasse kan være af meget forskellig kvalitet


Et værdiskab klassificeres og indplaceres på en skala, hvor to skabe med samme placering bør være lige stærke - men det er de ikke altid. Det blev demonstreret, da der blev lavet en test hos en engelsk importør af værdiskabe. Her viste det sig, at værdiskabe, som var certificeret af et polsk certificeringsinstitut, havde lavere sikringsmodstand end de var klassificeret til.

Forsikringsselskaberne kiggede med ved testen og ville straks degradere skabene, men for at være sikker på testens kvalitet, blev de sendt til en test hos et akkrediteret institut, det svenske SSF, og her dumpede de klart. Et værdiskab klassificeret til Grade 5 i Polen, fik kun Grade 2 i testen i Sverige, mens et andet værdiskab blev degraderet fra Grade 3 til Grade 1.

Forespørgsel

Kontakt
Herning Pengeskabsfabrik A/S
Taksvej 9
7400 Herning
Danmark

+45 97 12 32 88
info@Herning-Pengeskabsfabrik.dk

Hent katalog