Ændring af våbenlov


Nye regler for opbevaring af ammunition
jf. nedennævnte fra våbenloven, skal man pr. 1 marts 2010
opbevare ammunition på samme sikringsniveau / måde som våben:
§ 21 Stk. 2.
Opbevaring af ammunition til skydevåben skal ske i sikringsskabe, boksrum mv.
som opfylder betingelserne i stk. 3 og 4. Opbevaring kan ske sammen med skydevåben

I praksis dermed OGSÅ ammunition opbevares i godkendte skabe / rum, dvs: Skafor blå /rød eller EN1143/1 grad 0 el. 1
Sikringsniveau bestemmes af antal & type af våben

Forespørgsel

Kontakt
Herning Pengeskabsfabrik A/S
Taksvej 9
7400 Herning
Danmark

+45 97 12 32 88
info@Herning-Pengeskabsfabrik.dk

Hent katalog