Detentionsdør HVD

Ny detentionsdør

Detaljer om produktet

Dententionsdør - udviklet på baggrund af erfaringer med arrestdøre i Danmark, Norge & Sverige

Finders i 2 varianter

HVD1:

Konstruktion som EN1627 RC5
Stor indsigtslåge (300x400 mm) - P7B glas (som krav jf. EN1627 RC5)
Kick Up sikring
åbnes via aktivering af dørgreb, men har også mulighed for aflåsning via låsecylinder

HVD2: Som HVD1 + madluge / håndjernsluge

Murhul: 1010 x 2100 mm

Drift & vedligehold:
Specialglasset  i indsigtslågen - skiftes udefra, via et simpelt indgreb. 
Låse / bevægelige dele, er placeret på udv dørflade = nemt at tilgå & servicere

 

'